Công cụ cài đặt vít

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Nó có thể tăng tốc độ cài đặt tốc độ lắp ráp.

Loại bỏ chất thải và cho phép đếm chính xác các phần chèn Clcoil.

Nó có thể Cài đặt cả chèn miễn phí chạy và khóa vít tiêu chuẩn ..

Nó rất tuyệt vời về kích thước số liệu từ M2 đến M12 và kích thước UNC và UNF (2-56 đến 1/2 ").

03 (1) .jpg

Yêu cầu thông tin