Đồng hồ cắm

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ đo chỉ cắm:

1: Đồng hồ đo ren cắm được sử dụng để đo các lỗ ren trước khi chèn chèn ren vít.

2: Đồng hồ đo chỉ cắm kiểm tra kích thước của các luồng bên trong để đảm bảo các luồng nằm trong giới hạn dung sai được thiết kế của nó.

3: Tay cầm chính xác để cung cấp độ chính xác cao, hoàn thiện tối ưu và khả năng đeo tối đa.

4: Chèn ren vít được sử dụng để sửa chữa một sợi bị hỏng hoặc để cung cấp lắp ráp ren mạnh hơn.

5: Thành viên cắm luồng GO và / hoặc NO GO; Lớp 6H phù hợp cho phích cắm chỉ số;

Class 6H phù hợp cho phích cắm chỉ số.

6: Đồng hồ đo ren của Clcoil STI được sản xuất bằng thép công cụ cứng dầu; Hầu hết các kích thước số liệu trong kho.
Yêu cầu thông tin