Cắm đồng hồ đo

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Thread thước đo trong:

1: thread cắm máy đo được sử dụng để đo ren lỗ trước khi chèn các chủ đề vít chèn.

2:thread cắm máy đo kiểm tra kích thước của các chủ đề nội bộ để đảm bảo các chủ đề nằm trong giới hạn khả năng chịu được thiết kế của nó.

3: độ chính xác tay lapped để cung cấp độ chính xác cao, kết thúc tối ưu và tối đa wearability.

4: vít thread Chen được sử dụng để sửa chữa một sợi bị hư hỏng hoặc để cung cấp mạnh mẽ hơn thread lắp ráp.

5:Go và/hoặc sợi không đi cắm thành viên; Lớp 6H phù hợp cho số liệu sợi cắm;

Lớp 6H phù hợp cho số liệu sợi cắm.

6:Clcoil STI thread cắm đo được sản xuất dầu cứng thép công cụ; Hầu hết số liệu kích thước trong các cổ phiếu.
Changling là một nhà máy công cụ nổi tiếng với các sản phẩm bán trực tiếp nhà sản xuất và chứng nhận ISO, chào mừng đến với dây bán buôn cắm đồng hồ đo từ chúng tôi.

Yêu cầu thông tin