Đồng hồ đo vòng

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ đeo tay

Máy đo vòng 1.CLcoil kiểm tra kích thước bên ngoài của chèn ren được sản xuất.

2.Gauge được đặt vòng theo kích thước và đánh bóng bằng tay để cung cấp độ chính xác và khả năng đeo vượt trội.

3. Dung sai của các nhà sản xuất sẽ được áp dụng trừ trên GO và cộng với NO GO.

4. Độ chính xác của chèn ren là 6H, 5H.

Hầu hết các kích thước số liệu trong kho.

tools-12.jpg

Yêu cầu thông tin