Bạc - Mạ dây Chèn

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu:

1. Các ren vít bị khóa bởi biến dạng đa giác của một hoặc nhiều lượt của ren.

2. Biến dạng này dẫn đến một khóa mạnh mẽ trên các mặt của ren vít và chống lại các tác động không thể giải quyết của ứng suất động, rung động và tải nhiệt.

3. Màu: bạc.

Tính năng, đặc điểm:

Hao mòn điện trở

Chống ăn mòn

Chịu nhiệt

Tiết kiệm vật liệu

Có thể được tùy chỉnh nếu cần thiết

Cung cấp một lỗ ren bền trong một vật liệu mềm


Yêu cầu thông tin