Dây không màu

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Ưu điểm:

1 khả năng chịu mài mòn

2 Chống ăn mòn

3 Tiết kiệm vật liệu

4 Tăng cường khả năng chịu lực của kết nối ren và lực mạnh chống mỏi

Các luồng không có luồng không có tang cài đặt. Nó không có lựa chọn hướng trong khi cài đặt, có thể được cài đặt theo cả hai hướng. Việc cài đặt đơn lẻ mà không có hướng, chèn luồng tailLess cải thiện đáng kể hiệu quả cài đặt. bên cạnh đó ,

Sau khi chèn ren ThetailLes không có tang cài đặt được vặn vào lỗ ren, quá trình cài đặt đã hoàn tất. Việc sử dụng chèn ren tailLess giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả.


彩色 无 33

Bảng thông số kỹ thuật tay áo

规格 表无 尾彩色 无 11

Yêu cầu thông tin