Xử lý vấn đề lắp đặt

(1) ổ cắm chìa khoá chủ đề mặc nghiêm túc gây ra bởi chèn các khe không phải là

không phải tại chỗ: sử dụng chèn gạch ren đặc biệt neiluo lỗ đáy cắm phát hiện,

nếu Non-Go Gage là nhiều hơn chọn một ổ cắm socket mới.

(2) chèn ren bằng ren không thể hướng dẫn trong tay cài đặt cờ lê: dùng vít

chèn dây đặc biệt để sửa lại các hướng dẫn của sợi chìa khoá lại, nếu không, thay thế

nhà sản xuất.

(3) đặc điểm kỹ thuật của một số răng tiền phạt rất dễ sử dụng với cờ lê kiểu chữ T.

(4) cờ lê loại vít sẽ xoắn tay cầm của việc lắp đặt các ốc vít bằng thép

tay áo: hoạt động có tay nghề hoặc thay đổi cờ lăn T.

(5) nếu ngoại lệ của 3, 4 không thể được giải quyết: đầu thread tùy chỉnh và kết hợp khe T

cờ lê.

钢丝 螺 套 .jpg

扳手 .jpg


扳手.jpg