Triển lãm Thượng Hải Die-Casting 2016

một chèn ren, chèn sợi thô thô như một phần tử fastener.
1.gặp lại một lỗ hở.
2.Được cung cấp một lỗ ren bền trong một vật liệu mềm.
3. Loại bỏ hoạt động gia công.
Mong Email của bạn đến: info@cljsh.com

Sự xuất hiện của bạn là tốt nhất Phổ biến! Cảm ơn!