Hội họp Trên Cihs-công cụ Trong ShangHai

Chúng tôi sẽ cho bạn thấy một sự ngạc nhiên lớn nhất về việc cài đặt các chèn thread;

Nó là chỉ và nâng cao nhất CNC cài đặt chủ đề chèn Máy;

Hy vọng bạn sẽ được Quan tâm đến nó và với kết quả hiệu quả trong Triển lãm!