Hội họp tại Stuttgart

Đối với nhà máy lớn nhất của Trung Quốc chèn sợi; Mong hẹn bạn ở Stuttgart Fair (ngày 28 đến ngày 29 tháng 3); Nói về kinh doanh trong chèn chủ đề; Giá tốt nhất và chất lượng tốt nhất cho bạn.