Các cân nhắc về cài đặt cho các phần chèn tự khai thác

1. Theo các vật liệu chế biến khác nhau, tham khảo các thông số kích thước của các lỗ khoan cho

gia công. Khi độ cứng của vật liệu tương ứng cao, xin vui lòng tăng nhẹ

đáy lỗ khoan.

2. với sự kết thúc của một khoảng thời gian cụ thể, làm thế nào để tự là một cài đặt theo chiều dọc của các công cụ phía trước kết thúc

và kết nối làm việc bổ sung. Khi bạn tải xuống (1 ~ 2 lĩnh vực), hãy chắc chắn rằng lỗ

không nghiêng. Không xoắn công cụ và điều chỉnh lại sử dụng. Khi bạn nhập 1/3 đến 1/2, đừng trở lại.

Ngoài ra, không có công cụ đảo ngược hoặc thất bại sản phẩm.

3. Ống ốc vít tự khai thác phải thấp hơn ít nhất 1 mm sau khi lắp ráp phần bề mặt.