Fastener Fair Stuttgart

Thưa ông / bà:


Là một trong ba sản phẩm chải dây và sản phẩm Thread Repair Kits lớn nhất tại Trung Quốc,

chúng tôi sẽ tham dự Hội chợ Stuttgart vào tháng 3 năm 2017 và sẽ rất vui khi gặp

bạn tại triển lãm. Chúng tôi nghĩ và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác giữa chúng tôi.


Tân Hương ChangLing Metal Products CO, Ltd

NGÀY: 28-30 Tháng 3 năm 2017. Stuttgart, Đức

Trân trọng

LISA YAN