Chèn Ensat từ Delisert

  1. Tự chèn Phụ trang

  2. Chịu rung động cao, Có thể chịu được độ rung mà không nới lỏng!

  3. Bảo vệ các thành phần đắt tiền khỏi hư hỏng

  4. rộng phong cách để phù hợp với hầu hết các ứng dụng

Giới thiệu về Vật liệu

  1. Mạ kẽm / vàng mạ / thép không rỉ / đồng thau

Giới Loại:

1.302 Tự chèn vào với khe cắt.

2.307 / 308 Chèn tự chèn với ba lỗ khoan.


Khác

Sản phẩm như khách hàng cần! http://www.delicoil.com