Delisert Wishes

Là chủ đề sửa chữa bộ và chèn thread, Cảm ơn rất nhiều sự hỗ trợ của bạn; Khi đến của Giáng sinh và năm mới, Chúc mừng năm mới và Merry Christmas!