Liên hoan người tiêu dùng

"ngày tiêu dùng quốc tế" (ngày quốc tế) được đặt thành ngày 15 tháng 3,

đầu tiên bởi tổ chức quốc tế của người tiêu dùng năm 1983,

mở rộng công khai bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy hợp tác

và thông tin liên lạc giữa các quốc gia và khu vực, để bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn

quyền và lợi ích quốc tế.Changling Metal chuyên chèn và stallations hơn 10 năm!

Dịch vụ hàng đầu làm cho thương hiệu hàng đầu!

Chọn Delisert, Choose Firm!