Lễ hội Trung Quốc Hungry Ghost

Hôm nay là Trung Quốc Lễ hội ma đói còn được gọi là lễ hội ma, vào giữa tháng bảy âm lịch, trong Phật giáo, nó được gọi là lễ hội Obon.

Người ta nói rằng vào ngày này, tất cả bóng ma sẽ được phát hành bởi các địa ngục và theo đó, trong thế tục giới, mọi người luôn luôn làm một số hoạt động phải hy sinh các tổ tiên của họ, và ở một số vùng, người dân cũng hy sinh những bóng ma lang thang, trong một từ, Lễ hội này tập trung vào những bóng ma, mà là một trong những ngày quy mô lớn nhất của sự hy sinh.

Vào ngày 15 của tháng bảy âm lịch, theo phong tục truyền thống, người dân cần phải hy sinh gạo của cây trồng mới và những thứ khác ở các cây trồng để tổ tiên của họ bởi vì thời gian này là thời gian trưởng thành cây trồng, cho thấy chân thành của người dân và báo cáo năm để tổ tiên của họ.

Ở đâyChangLing Metal(Delisert)Chúc mọi người một cuộc sống hạnh phúc và giàu.


元.jpeg