Canton Fair2016 Đối với các sản phẩm chải dây

Một chèn ren, chèn sợi thô thô như một phần tử fastener.
1.gặp lại một lỗ hở.
2.Được cung cấp một lỗ ren bền trong một vật liệu mềm.
3. Loại bỏ hoạt động gia công.

lợi thế:
hao mòn điện trở
chống ăn mòn
chịu nhiệt
tiết kiệm vật liệu
có thể được tùy chỉnh nếu cần thiết
cung cấp một lỗ ren bền trong một vật liệu mềm
loại bỏ một hoạt động gia công

Kích thước là từ M1.6 - M96; Cũng unc / UNF kích cỡ!

Bạn sẽ tìm thấy bộ sửa đổi mới Bộ sửa chữa trong chương trình! Nhìn về phía trước !